ALUNROT PÅ KIRKEGÅRDEN:

Mange velger Alunrot på kirkegården, den er vedlikehodsfri,  flerårig og vintergrønn. Plantene etablerer seg og klarer seg med det naturen tilfører,  de fleste trives godt i hele landet. Det finnes soter som er ganske lave og passer godt under skriften, det finnes sorter som blomstrer med vakre blomster hele sommeren, til langt på høsten