Det er alltid stor etterspørsel etter godt andrevne Heuchera/Heucherella allerede fra april. Vi er i full gang med nedklipping av årets planter for vinterlagring. Gartnerassistens Dag Frimo er en kløpper med saksen

Ganske mange tusen planter i ganske mange sorter klippes ned for overvintring i kaldhus.

Det meste av jobben er gjort, resten får bare stå igjen ute så lenge

Kaldhuset er fult og klart for overvintring.

Teltet er reist, 8 x 50 m. Prøvde med byggtørke, men har gitt opp. Ikke helt smart med tine/fryse/tine, (tror jeg)