Blomster-Svein: Starter å sende andrevne pluggplanter.   4x4 cm. plugger av Heuchera/Heucherella ALUNROT  våren 2021 uke 14-16-18-20-22 Plantene er 1.klasses og gjennomrotet.

Plantene sendes i "Norgespakken"  a Kr. 14,50 + Porto Kr. 149,- (Des flere planter des rimligere porto)

Prisen pr. pluggplante er Kr. 50,- Plantene bestilles i NETTTBUTIKKEN eller                 på mail til svop@getmail.no

Spesielle ønsker noteres i kommentarfeltet på bestillingen.

Bildenr.1) Heuchera Americana Marble silver, Palace Purple
Heuchera x Apple Chrisp, Heuchera Americana Melting Fire
Heuchera x Bella Note, Heuchera sanguinea Coral Forrest (Ruby Bells)

Bide nr2) Heuchera x Paris, Heuchera Forever Red
Heuchera Lime Marmelade, Heuchera Shanghai
Heuchera Peach, Heuchera Obsidian

Bilde nr 3) Heuchera Forever Purple, Heucheraq Midnight Rose
Heuchera Marmelade (Caramell), Heuchera Milan
Heuchera Electra, Heuchera Fire Chief

Bilde nr. 4) Heuchera Blondi in Lime, Heuchera Cherry Cola
Heuchera Blondie, Heuchera Cinnabar siver
Heuchera Berry Smoothie, Heuchera Black Beauty

Bilde nr. 5) Heucherella Stopp Light, Gold Zebra, Alabama Sunrice,
Solar Eclipse, Sweet Tea

6) Heuchera Tokyo, Heuchera Velvet Night

 

Plantene  bestilles under:

nettbutikk

 svop@getmail.   

 

Fb.mail.Blomster-Svein eller Pm. Svein Åge Opsahl

Postadr. Svein Åge Opsahl Kastanjeveien 70 3026 Drammen

 

se Fb.gruppe ALUNROT HEUCHERA eller se  Blomster-Svein

Alle planter fra Gartneriet på Grette er merket med utfylende etiketter med Plantens sort, navn, høyde, plassering, lys, vann osv.