JULEROSER

NORGES STØRSTE UTVALG i gartneriet på Grette i Lier.

Helleborus niger og Orienals i MANGE utgaver, størrelser og fager.

Blomster-Svein Grette Gartneri, Nøstevegen 120 3400 Lier 94179050 svop@getmail.no

 

Helleborus, JULEROSEN: en av de aller sterkeste staudene som holder godt i det Norske klima. De første blomstene presses ofte opp igjennom snøen...

Helleborus Foetidus en tidlig vårdag.

JULEROSE,

Helleborus Niger og Orientalis.

Helleborus Niger Christmas rose.

"EN ROSE ER UTSPRUNGET".

En rose som kommer opp av den frosne jord:

Helleborus niger JULEROSEN blomstrer når nesten ingen andre planter har tenkt tanken, tidlig på vinteren. Blomstrer fra oktober/november til april, litt avhengig av hvor sterk vinteren er. Denne hvite vakre enkle Helleborus er den vi for det meste forbinder med jul- Den kan rødme en anelser over i rosa og ender lysegrønn når planten begynner å sette frø. JULEROSEN er en meget sterk og robust plante sommer som vinter og egner seg meget godt i Norske forhold. Den beholder også bladene på hele vinteren. Den tåler mange kuldegrader og liker seg fra skygge til full sol. Fin å plante på kirkegården, den holder seg lav og blomstrer hele våren til en eventuelt setter til noen sommerblomster. Den er oigså fin i krukke eller bed. Helt ypperlig til buk i vinterhage, veksthus eller inneglasset hveranda (balkong). Ute i bed er den så fin da den ikke skades hverken snegler elle rådyr. men bidrar sterkt med nektar til Bier og Humler.

Julerosene er meget lette å stelle, lett halvskygge, god drenering og kalkholdig vekst-torv. Den bør helst ikke tørke helt ut. En kan med fordel klippe av bladene fra fjoråret når blomsterknoppene begynner å vise seg.

 

Over 1.000 m2. HELLEBORUS, Niger Christmas Caroll, Foetidus, (Wester Flisk), Sternii, Argutifolius, Double Ellen.

H. Niger, Christmas Caroll.

H. Foetidus

H. Sternii

H. Argutifolius.

H. Orientalis Hybrid, Double Ellen. Picotee

Argutifolius, Sternii og Foetidus på rekke og rad.

Knuppene på Niger begynner å komme 21.08.14

"Veksthus med tak og vegger"