Bekreftede leveringer av ALUNROT 2018

Heuchera og Heucherella (pluggplanter)

Frøsådde planter pottes inn i foreløbig 8 cm. potter.     Vevsformerte sorter pottes doreløbig inn i 12 cm. potter.

Uke 9 Frøsådde sorter: 

Heuchera Sanguineum "Coral Forest                                       Heuchera Americana  "Palace Purple"                                                                       "Melting Fire                                                                           "Marble Silver"                                    

Uke 10 Vevsformerte sorter:

Heucherella x "Solar Eclipse"                                                                         "Sweet Tea"                                                       Heuchera x "Bella Notte"                                                                            "Berry Smoothie"                                                                    "Black Beauty"                                                                        "Blondie"                                                                                "Cherry Cola"                                                                          "Chinnabar Silver"                                                                  "Electra"                                                                                  "Fire Chief"                                                                              "Forever Purple                                                                      "Lime Marmelade"                                                                  "Caramell Marmelade"                                                            "Midnight Rose"                                                                      "Milan"                                                                                    "Obsidian"                                                                              "Paris                                                                                      "Shanghai"                                                          

Uke 14 Ny levering av samme sorter av vevsformerte.

Uke 16

Heucherella x "Sweet tea"                                                                             "Alabama Sunrise"                                                                   "God Zebra"                                                                             "Stopplight"                                                                             "Solar Eclipse"                                                 

Uke 21  er en supleringsordre av de viktigste sortene. Det er gjorten oppgradering av anntall av de sorter som ble fort tomme i fjor.

Har også en levrandørvav ferdigvarer med ubeskrivlig sortement ALUNROT SESSONGEN ER LAAAANG