VELKOMMEN TIL

Alunrot festivalen 2018

Lørdag 29 0g søndag 30. september 10.00-19.00

FEIRER "INDIAN SUMMER" OG SMELLER TIL MED FLOTTE TILBUD.

Blomster-Svein i Grette Gartneri, Nøstevegen 120 3400 Lier 

Telefon 94179050 svop@getmail.no

Følg rv. 285 fra motorveien (E 18) mot Lierbyen ca. 3 km. til EXTRA Heggtoppen, rett frem ved rundkjøring mot Frogner Kirke. Nøstevegen dreier til venstre før kirken i retning Drammen. Parkering mellom drivhusene, merket Den Lille Krydderhave

innante og ut

utante og inn